શિક્ષણનાં અભાવથી જન્મતાં પ્રશ્નો - KAPIL SATANI

KAPIL SATANI

KAPIL SATANI BLOG IS THINKING FULL ARTICLES, PUBLISH BOOK, LITERATURE AND EDUCATIONAL INFORMATION

Breaking

Post Top Ad

Friday, April 13, 2018

શિક્ષણનાં અભાવથી જન્મતાં પ્રશ્નો

શિક્ષણ અંગેનો લેખ વાલીઓ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે  શિક્ષણ સમાજમાં જડમૂળથી પરિવર્તન લાવવા માટે સક્ષમ છે.આ લેખ જરુરથી વાંચો અને સારો લાગે તો બીજાને શેર કરો . 

# લેખ વાંચવા માટે ફોટા પર ક્લિક કરો #

No comments:

Post a Comment

THANK YOU FOR COMMENTS.
KAPIL SATANI

Post Top Ad