શિક્ષણનાં અભાવથી જન્મતાં પ્રશ્નો - KAPIL SATANI

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Friday, April 13, 2018

શિક્ષણનાં અભાવથી જન્મતાં પ્રશ્નો

શિક્ષણ અંગેનો લેખ વાલીઓ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે  શિક્ષણ સમાજમાં જડમૂળથી પરિવર્તન લાવવા માટે સક્ષમ છે.આ લેખ જરુરથી વાંચો અને સારો લાગે તો બીજાને શેર કરો . 

# લેખ વાંચવા માટે ફોટા પર ક્લિક કરો #

Post Top Ad