જરુર છે ગાંધી વિચારની....કપિલ સતાણી - KAPIL SATANI

KAPIL SATANI

KAPIL SATANI BLOG IS THINKING FULL ARTICLES, PUBLISH BOOK, LITERATURE AND EDUCATIONAL INFORMATION

Breaking

Post Top Ad

Tuesday, October 23, 2018

જરુર છે ગાંધી વિચારની....કપિલ સતાણી

                 
                     જરુર છે  દેશને ગાંધી વિચારની,
                      જરુર છે  સત્ય-અહિંસા-પ્રેમની.

                      ગાંધીનું આ અમર અખંડ ભારત,
                 જગમહીં  પ્રેરણા આપશે શ્રેષ્ઠ ભારત.

                     ચાલો ડગ માંડીએ સ્વચ્છતા ભણી,
               પ્રજ્વલિત કરીએ મશાલ સ્વચ્છતા તણી.

            ગામડાંઓને સમૃદ્ધિનો સાચો ખજાનો બનાવીએ,
              જનમાનસના નિરાશ ચહેરાને સુંદર સજાવીએ.

                ભારતને સાચી જીવંત લોકશાહી બનાવીએ,
                 ગાંધી વિચારની પ્રગટ જ્યોત જલાવીએ  .

No comments:

Post a Comment

THANK YOU FOR COMMENTS.
KAPIL SATANI

Post Top Ad