અમે નાનાં નાનાં બાળ છીએ - કપિલ સતાણી - KAPIL SATANI

KAPIL SATANI

KAPIL SATANI BLOG IS THINKING FULL ARTICLES, PUBLISH BOOK, LITERATURE AND EDUCATIONAL INFORMATION

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Sunday, September 2, 2018

અમે નાનાં નાનાં બાળ છીએ - કપિલ સતાણી

આ ગીત વિધાર્થીઓને પ્રાર્થનાસભામાં વારંવાર ગવરાવી તેમનામાં સ્વાભિમાન ઉભું કરી શકાય છે . આ ગીતમાં અભિનય પણ થઈ શકે છે . 
અમે નાનાં નાનાં બાળ છીએ,
શિક્ષકનાં અમે વ્હાલાં છીએ.

સમયસર શાળાએ જનારા,
શિક્ષક ભણાવે તેમાં ધ્યાન દેનારા.

શાળામાં અમે ન લડનારા,
ભાતૃભાવના અમે ખીલવનારા.

સર્વ ઝાડછોડને સંભાળનારા,
શિક્ષકોની વાત સાંભળનારા.

ભણી ગણીને સમજુ બનીએ,
કુટુંબનું નામ રોશન કરીએ.

રાષ્ટ્રનું ઉર્ધ્વકિરણ બનીએ,
કિરણ બનીને પ્રેમ કરીએ.
                   - કપિલ સતાણી 


No comments:

Post a Comment

THANK YOU FOR COMMENTS.
KAPIL SATANI

Post Top Ad