મજા..(કાવ્ય) - KAPIL SATANI

KAPIL SATANI

KAPIL SATANI BLOG IS THINKING FULL ARTICLES, PUBLISH BOOK, LITERATURE AND EDUCATIONAL INFORMATION

Breaking

Post Top Ad

Saturday, September 8, 2018

મજા..(કાવ્ય)
વમળોના વિખવાદમાં ફસાયા કરતા,
જીંદગીના જીવનવાદ માં ફસાવવામાં મજા.

દુનિયાની બેરેહમીમાં આવ્યા કરતા,
જગની રોશની માણવામાં મજા .

વ્યર્થ તકવાદો માં પડ્યા કરતા,
સાચા સત્તાવાદોમાં પડવામાં મજા .

શા માટે ? પશુવાદમાં  પડ્યો છે,
અનેરી પળોમાં માનવવાદમાં મજા .

મળે જો વિચારો સદા ઉન્નત,
તો દુન્યવી વિચારવાદમાં મજા.
               
                               ~કપિલ સતાણી

1 comment:

  1. AIM TO PLAY NOW – The Ultimate Guide to Mobile Casino Games
    It's a fantastic experience, and 하남 출장샵 it's also the reason that it's such a great 영천 출장마사지 way 통영 출장샵 to use a device with 순천 출장안마 a mobile device or 충청북도 출장마사지 a computer.

    ReplyDelete

THANK YOU FOR COMMENTS.
KAPIL SATANI

Post Top Ad