કપિલ સતાણી કૃત 'વિચારક્રાંતિ' નિબંધસંગ્રહ પુસ્તક ઓનલાઇન વાંચો. - KAPIL SATANI

KAPIL SATANI

KAPIL SATANI BLOG IS THINKING FULL ARTICLES, PUBLISH BOOK, LITERATURE AND EDUCATIONAL INFORMATION

Breaking

Post Top Ad

Tuesday, August 14, 2018

કપિલ સતાણી કૃત 'વિચારક્રાંતિ' નિબંધસંગ્રહ પુસ્તક ઓનલાઇન વાંચો.

કપિલ સતાણી કૃત 'વિચારક્રાંતિ' પુસ્તક હવે આપ ઓનલાઇન પણ વાંચી શકો છો. આ પુસ્તકમાં સમાજ જીવનને લગતાં તમામ પાસાઓની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. શૈક્ષણિક, સામાજિક, બાળકો, યુવાનો, સ્ત્રીઓ, રાજનીતિ  પ્રેમ, ફિલ્મો, જાહેર મિલકતની જાળવણી જેવાં સામાજિક મુદ્દાઓને સ્પર્શતું પુસ્તક વાંચો .
           વાંચવા માટે અહીંયા ક્લિક કરો

No comments:

Post a Comment

THANK YOU FOR COMMENTS.
KAPIL SATANI

Post Top Ad